ปั๊มจุ่ม KHL-20 ถ่ายเทแบบส่งสูง

ปั๊มจุ่มถ่ายเทแบบส่งสูง KHL Series 

คุณสมบัติพิเศษของปั๊มจุ่มถ่ายเทแบบส่งสูง KHL Series
-เสื้อมอเตอร์ทั้งภายในและภายนอกทำจากแสตนเลส
-ระบบน้ำมันหล่อเย็น และโอเวอร์โลดในตัว
-ทุ่น เพลาและน๊อตทุกตัวของปั๊มทำจากแสตนเลส
-ตลับลูกปืน NTN สายไฟรับเบอร์ไต้น้ำของสเปน

ประโยชน์การใช้งานของปั๊มจุ่มถ่ายเทแบบส่งสูง KHL Series
เหมาะสำหรับงานสูบจ่ายถ่ายเทที่ต้องการแรงส่งสูงหรือแรงดันมากเป็นพิเศษ ใช้งานได้อย่างหลากหลาย เช่นงานถ่ายเทน้ำฝน งานก่อสร้าง ให้น้ำในสวนหรือที่ไร่นาในงานเกษตร การเพาะเลี้ยง ทำน้ำพุในสระ การถ่ายเทกักเก็บน้ำทั่วไป ฯลฯ