ปั๊มจุ่ม DST-30 ดูดโคลนระบบนันคล็อคจ์

                            ราคา

DST-30                      ราคา 31,000 บาท
DST-30T                    ราคา 27,500 บาท
DST-30TA                  ราคา 31,000 บาท
DST-50T                    ราคา 42,700 บาท
DST-50TA                  ราคา 46,700 บาท
DST-75T                    ราคา 64,000 บาท