ปั๊มจุ่ม DSK-05-10-20 ดูดโคลนแบบใบมีด

ปั๊มจุ่มดูดโคลน DSK ปั๊มใบมีด (Cutter Pump) ซึ่งเล็บใบมีดทำจากทังสเตน(Tungsten) บนกรีบใบพัดน้ำจะตัดเศษขยะที่ถูกสูบผ่านให้เป็นชิ้นเล็กลง โดยการทำงานสัมพันธ์กับหน้าจานที่ผลิตโดยผ่านขั้นการชุ๊ปแข็งเป็นพิเศษ ปั๊มจุ่มDSKจึงเหมาะกับงานหนัก

คุณสมบัติพิเศษปั๊มจุ่มดูดโคลน DSK
-เสื้อมอเตอร์ปั๊มทั้งภายในและภายนอกทำจากแสตนเลส
-ระบบน้ำมันหล่อเย็น และโอเวอร์โลดในตัว
-ทุ่น เพลาและน๊อตทุกตัวของปั๊มทำจากแสตนเลส
-ตลับลูกปืน NTN สายไฟรับเบอร์ไต้น้ำของสเปน

                        ราคา

DSK-05               ราคา 9,300 บาท
DSK-05A            ราคา 10,000 บาท
DSK-10               ราคา 16,000 บาท
DSK-10A             ราคา 16,700 บาท
DSK-10T             ราคา 16,000 บาท
DSK-20                ราคา 21,900 บาท
DSK-20T             ราคา 21,900 บาท