ปั๊มจุ่ม APL ถ่ายเทระบบใบพัดผลักดัน

ปั๊มจุ่มถ่ายเท ระบบใบพัดผลักดันAPL ใช้กับน้ำทะเลได้

คุณสมบัติพิเศษปั๊มจุ่มAPL

* ออกแบบใบพัดน้ำ(คล้ายใบพัดเรือ) Axial & Mix Flow ซึ่งมีคุณสมบัติ
   ผลักดันน้ำได้ปริมาณมาก และทำงานเงียบ และประหยัดพลังงาน
* น้ำสูบผ่านเสื้อมอเตอร์เพื่อหล่อเย็นในตัว (Self-cooling) จึงออกแบบ 
   คอลย์ไฟเป็นแบบไม่มีน้ำมัน (Dry-type) พร้อม Overload Protector
* ระบบลิ๊ฟซีลคู่และแมคนิคัลซีลคู่ (Double Lip Seal & Mechanical Seal)
* สายไฟผ่านการเคลือบอัด Epoxy อย่างดี ป้องกันน้ำซึมเข้ามอเตอร์

ประโยชน์การใช้งานั๊มจุ่มAPL

ถ่ายเทน้ำฝน น้ำท่วม บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำทะเล งานอ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ งานสวนหรือภูมิทัศน์ งานเกษตร อุตสาหกรรม

ราคา

APL-622                    ราคา 47,500 บาท
APL-855                    ราคา 84,500 บาท
APL-1075                  ราคา 106,000 บาท
APL-1211                  ราคา 153,000 บาท