ปั๊มลม Puma

ราคา 4,900 บาท

รุ่น TD-2012

ปั๊มลมโรตารี่ Puma 3 HP

ราคา 4,550 บาท 

รุ่น XM-2525

ราคา 5,150 บาท

รุ่น XM-2530

ราคา 5,600 บาท

รุ่น XM-2540

ราคา 6,100 บาท

รุ่น XM-2550

ราคา 12,000 บาท

รุ่น XM-4070

ราคา 14,500 บาท

รุ่น XM-4090

ราคา 3,900 บาท

รุ่น PS-1009

ราคา 4,900 บาท

 รุ่น PS-1530

ราคา 7,600 บาท

รุ่น PS-2550

ราคา 11,400 บาท

รุ่น PS-3070

Puma 1/4 HP 36L

ราคา 5,750 บาท

Puma 1/2HP 64L

ราคา 11,500 บาท

Puma 1HP 92L

ราคา 17,500 บาท

Puma 2HP 148L

ราคา 24,000 บาท

Puma 2HP 148L สามสูบ

ราคา 26,500 บาท

Puma 3HP 165L

ราคา 39,500 บาท

Puma 3HP 260L

ราคา 43,000 บาท

Puma 5HP 165L

ราคา 49,500 บาท

Puma 5HP 260L

ราคา 54,500 บาท

Puma 5HP 315L

ราคา 59,500 บาท

Puma 7.5HP 260L

ราคา 57,500 บาท

Puma 7.5HP 315L

ราคา 62,000 บาท

Puma 10HP 315L

ราคา 72,500 บาท

Puma 15HP 520L

ราคา 115,500 บาท